O nama

POČETAK RADA ZKUU

Zajednica kulturno - umjetničkih udruga Varaždinske županije osnovana je 29.04.2003. na inicijativu nekoliko kulturno-umjetničkih društava, a uz pomoć Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije.

ČLANOVI ZAJEDNICE

Prilikom osnivanja Zajednici je pristupilo 26 kulturno - umjetničkih udruga. Nakon osnivanja Zajednici je pristupilo još 20 Udruga, tako da je danas u Zajednicu učlanjeno 46 Udruga.

ZAJEDNICA DANAS

Danas je Zajednica na dobrom putu da postane centralna institucija amaterskog kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Varaždinskoj županiji, na usluzi i korist svojim članicama.

FINANCIRANJE ZAJEDNICE

Zajednica se financira iz proračunskih sredstava Varaždinske županije.

TIJELA ZAJEDNICE

Upravni odbor
Nadzorni odbor
Tajnik
Članovi u Hrvatskom saboru kulture
Kolegij za folklor
Kolegij za tamburaške sastave i orkestre
Kolegij za male vokalne sastave i pjevačke zborove
Kolegij za puhačke instrumente
Kolegij za dramske amatere

KONTAKT

NAZIV

Puni naziv: Zajednica kulturno umjetničkih udruga Varaždinske županije
Skraćeni naziv: ZKUU Varaždinske županije

ADRESA I OIB

Adresa: Vukovarska 11
Mjesto: 42000 Varaždin
OIB: 48917114093

KONTAKT

Telefon i telefaks: 042/300-311
Tajnik: 098/93-93-231
E-mail: zkuu.vz@vz.t-com.hr ili info@zkuu.hr